ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής και Προδημοτικής ΕκπαίδευσηςΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑimg

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης

 

Το ΥΠΠ ανακοινώνει τις πιο κάτω μετακινήσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2014. Σύμφωνα με τον κανονισμό μετακινήσεων Εκπαιδευτικός που δεν συμφωνεί με την απόφαση της αρμόδιας Αρχής δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός 2 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση των τοποθετήσεων/μετακινήσεων στον τύπο. (Οι ένστασεις γίνονται με χειρόγραφη επιστολή η οποία παραδίδεται στο αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας) Στην ένσταση αναφέρονται και επεξηγούνται τεκμηριωμένα οι λόγοι που τη στηρίζουν. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει πριν από οποιαδήποτε νέα σειρά τοποθετήσεων/μετακινήσεων.

Νοείται ότι η Π.Ο.Ε.Δ. μπορεί να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για πιθανούς σοβαρούς λόγους που αφορούν ορισμένες από τις ενστάσεις.

Νοείται ότι ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει τους λόγους της μη ικανοποίησης της ένστασής του, αν δεν ικανοποιηθεί σε καμιά από τις επιλογές του. Η Αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον εκπαιδευτικό για τους λόγους αυτούς.

 

Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης 22 Αυγ.

 

Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης 22 Αυγ.

 

 

Ενστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις για την απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για τοποθέτηση ή μετακίνηση εκπαιδευτικού πρέπει να υποβάλλονται εντός 2 ημερών από τη δημοσίευση στον τύπο.

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να παραδίδονται στα Επαρχιακά Γραφεία  Παιδείας διά χειρός ή να αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.pdf

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για Μετακινήσεις και τοποθετήσεις δασκάλων, νηπιαγωγών και Ειδικών Εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2014-2015

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μετακίνηση/τοποθέτηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών θα γίνεται πλέον μόνο μέσα από το Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) για όλες τις επαρχίες. https://sep.dias.ac.cy/Account/Login.aspx . Η διαδικασία που αφορά στις τοποθετήσεις και μετακινήσεις για τους Εκπαιδευτικούς Ειδικής Εκπαίδευσης παραμένει η ίδια με την περυσινή χρονιά και θα γίνει με την συμπλήρωση χειρόγραφων αιτήσεων τις οποίες θα βρείτε πιο κάτω στην ιστοσελίδα μας.

 

Α. Μετακινήσεις και τοποθετήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών για τη σχολική χρονιά 2014-2015

Όπως έχει προαναφερθεί η διαδικασία για δασκάλους και νηπιαγωγούς θα γίνεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Γι αυτό παρακαλούνται όλα τα μέλη του προσωπικού των σχολείων να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ΣΕΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο αρ. φακ. 5.24.08.3/3, ημερ. 30.04.2014. αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο dde4173a.

Υποβολή αίτησης για μετακίνηση/τοποθέτηση για τη σχολική χρονιά 2014-2015 θα πρέπει να γίνει από εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

(α) Μετατίθενται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας σε κοινότητες ή δήμους με δύο ή περισσότερα σχολεία.

(β) Επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο στην κοινότητα ή δήμο με δύο ή περισσότερα σχολεία.

(γ) Έχουν συμπληρώσει έξι χρόνια στο ίδιο σχολείο, σε κοινότητα ή δήμο με δύο ή περισσότερα σχολεία.

Το Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού https://sep.dias.ac.cy/Account/Login.aspx θα δέχεται αιτήσεις μετά τις πρώτες μεταθέσεις και μετά από κάθε σειρά μεταθέσεων της ΕΕΥ με βάση τα πιο κάτω, που αναφέρονται στη συμφωνία που έχει γίνει με την ΠΟΕΔ. Με τη λήξη της περιόδου που ορίζεται, το ΣΕΠ θα "κλειδώνει" και δε θα δέχεται οποιαδήποτε άλλη αίτηση:

1. Οι εκπαιδευτικοί που έτυχαν ή θα τύχουν μετάθεσης από την ΕΕΥ πριν από τις 16 Ιουνίου 2014 ή συμπληρώνουν με το τέλος της σχολικής χρονιάς 2013-2014 έξι χρόνια στο ίδιο σχολείο, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται να ζητήσουν μετακίνηση, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 20 Ιουνίου

2014.

https://sep.dias.ac.cy/Account/Login.aspx

2. Για μεταθέσεις/διορισμούς που θα ανακοινωθούν από την ΕΕΥ από τις 16 Ιουνίου 2014 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

https://sep.dias.ac.cy/Account/Login.aspx

3. Για μεταθέσεις/διορισμούς που θα ανακοινωθούν από την ΕΕΥ από την 1η Αυγούστου 2014 μέχρι τις 15 Αυγούστου 2014 να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός τριών εργάσιμων ημερών.

https://sep.dias.ac.cy/Account/Login.aspx

4. Για μεταθέσεις/διορισμούς που θα ανακοινωθούν μετά τις 15 Αυγούστου 2014, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός δύο εργάσιμων ημερών.

https://sep.dias.ac.cy/Account/Login.aspx

Η μη υποβολή από τον/την εκπαιδευτικό αίτησης μετακίνησης ή τοποθέτησης ερμηνεύεται και ισοδυναμεί με τη μη ύπαρξη συγκεκριμένων προτιμήσεων και θα μετακινείται / τοποθετείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε σχετικά τα μέλη του προσωπικού του σχολείου σας, ώστε να ενεργούν σύμφωνα με τις νέες οδηγίες με στόχο την τήρηση των διαδικασιών και την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων. Για τους εκπαιδευτικούς Λειτουργούς Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος.

Οι οδηγίες για την πρόσβαση στο ΣΕΠ, τη δημιουργία λογαριασμού και τη συμπλήρωση / υποβολή της αίτησης μετακίνησης / τοποθέτησης βρίσκονται στο Παράρτημα που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα ή κατά τη χρήση του συστήματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους πιο κάτω λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού:

Ονοματεπώνυμο Λειτουργού Τηλέφωνο Ηλ. Ταχυδρομείο

Ανδρέας Σάββα 22800875 asavva@schools.ac.cy

Ιρένα Δαμιανού

(Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη) 22306006 idamianou@schools.ac.cy

Μαρία Χρίστου (Τετάρτη και Παρασκευή) 22806308 mchristou@schools.ac.cy

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Β. Τοποθετήσεις και Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, επισυνάπτονται οι σχετικές ρυθμίσεις και τα έντυπα που αφορούν τις τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2014-2015. Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται από Ειδικούς Εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

1. Τυγχάνουν μετάθεσης από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

2. Συμπληρώνουν έξι ή περισσότερα χρόνια στο/στα ίδιο/α σχολείο/α.

Παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά τους Ειδικούς Εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να συμπληρώσουν το κατάλληλο, για κάθε περίπτωση, έντυπο και να το αποστείλουν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.

Παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά τους Ειδικούς Εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να συμπληρώσουν το κατάλληλο, για κάθε περίπτωση, έντυπο και να το αποστείλουν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Μετακινήσεων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης

Έντυπα Λευκωσίας Πόλη

Έντυπα Λευκωσίας Ύπαιθρος

Έντυπα Λεμεσού

Έντυπα Λάρνακας Αμμόχωστος

Έντυπα Πάφου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
  •                                            com2go      padedprotoporia@mail.com     Ekpedeftikos.com     All rights reseved.     2002-2013       xtenzio