ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Το ΥΠΠ ανακοινώνει τις πιο κάτω μετακινήσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 9η Σεπτεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τον κανονισμό μετακινήσεων Εκπαιδευτικός που δεν συμφωνεί με την απόφαση της αρμόδιας Αρχής δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός 2 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση των τοποθετήσεων/μετακινήσεων στον τύπο. Στην ένσταση αναφέρονται και επεξηγούνται τεκμηριωμένα οι λόγοι που τη στηρίζουν. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει πριν από οποιαδήποτε νέα σειρά τοποθετήσεων/μετακινήσεων.

Νοείται ότι η Π.Ο.Ε.Δ. μπορεί να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για πιθανούς σοβαρούς λόγους που αφορούν ορισμένες από τις ενστάσεις.

Νοείται ότι ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει τους λόγους της μη ικανοποίησης της ένστασής του, αν δεν ικανοποιηθεί σε καμιά από τις επιλογές του. Η Αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον εκπαιδευτικό για τους λόγους αυτούς.

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να παραδίδονται στα Επαρχιακά Γραφεία  Παιδείας διά χειρός ή να αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο.

 

Μετακινήσεις/Τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης [06-09-2013]

Μετακινήσεις/Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Προδημοτικής Εκπαίδευσης [06-09-2013]

Μετακινήσεις/Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης [06-09-2013]

 

Η ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θα είναι στη διάθεση των συναδέλφων σε όλες τις πόλεις για στήριξη σε ερωτήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να μιλήσετε με τους συναδέλφους/συναδέλφισσες:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ :

Λοϊζος Γιάσουμας (99487926), Φίλιος Φυλακτού (99442616)

ΛΕΜΕΣΟΣ:

Παντελή Μάριος (99547890), Πάμπος Παπαδόπουλος (99450738)

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Αντώνης Τινής (99406660), Λούκας Τσούκκας (99432148)

ΠΑΦΟΣ

Κατερίνα Δημητρίου (99585535),Γεώργιος Γεωργίου (99792087)

ΛΑΡΝΑΚΑ

Βασούλα Κούλα (99527993), Μάκης Αλαμπρίτης (99497974)

ΜΟΡΦΟΥ

Ανδρέας Τσολάκκης (99492356), Ανδρέας Γεωργίου (99413888)


 

Ενστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις για την απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για τοποθέτηση ή μετακίνηση εκπαιδευτικού πρέπει να υποβάλλονται εντός 2 ημερών από τη δημοσίευση στον τύπο.

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να παραδίδονται στα Επαρχιακά Γραφεία  Παιδείας διά χειρός ή να αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.pdf

 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΦΟΣ

Επαρχιακο ΠΑΦΟΥ Ανακοίνωση Μετακινησεων Δημοτικης.pdf

ΑΙΤΗΣΗ 1 Μετακινήσεις δασκάλων Πόλη Πάφου .doc

ΑΙΤΗΣΗ 2 Μετακινήσεις ύπαιθρος Πάφου.doc

ΑΙΤΗΣΗ 3 Τοποθετήσεις δασκάλων Πόλη Πάφου .doc

ΑΙΤΗΣΗ 4 Τοποθετήσεις ύπαιθρος Πάφου.doc

ΑΙΤΗΣΗ 5 ΜετακινήσειςΤοποθετήσεις νηπιαγωγών Πάφου .doc

 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Επαρχιακο ΑΜΜ_ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ανακοίνωση Μετακινησεων.pdf

Επαρχιακο ΑΜΜ_ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΗ για ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

Επαρχιακο ΑΜΜ_ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΗ για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

 

ΛΕΜΕΣΟΣ

Επαρχιακο Λεμεσού Ανακοίνωση Μετακινησεων Δημοτικής.pdf

Επαρχιακο Λεμεσού ΑΙΤΗΣΗ Μετακινησεων Δημοτικης.pdf

Επαρχιακο Λεμεσού ΑΙΤΗΣΗ Μετακινησεων Προδημοτικης.pdf

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Επαρχιακο Λευκωσίας Ανακοίνωση Μετακινησεων.pdf

1 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

2 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

3 Β.Δ. ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

4 Β.Δ. ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

7 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

8 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

9 Β.Δ. ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

10 Β.Δ. ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

11 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

12 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

 

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

3  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β.Δ. ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β.Δ. ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

9  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β.Δ. ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β.Δ. ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τοποθετήσεις και Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.pdf

Τοποθετήσεις και Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Γενικές ρυθμίσεις.pdf

 

ΠΑΦΟΣ.pdf

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΥΠΑΙΘΡΟΣ.pdf

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ.pdf

ΛΕΜΕΣΟΣ.pdf

ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ.pdf

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
  •                                            com2go      padedprotoporia@mail.com     Ekpedeftikos.com     All rights reseved.     2002-2013       xtenzio