ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:ΒΡΕΙΤΕ στον ekpedeftiko ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ για την ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Επικοινωνήστε για πληροφορίες με τα στελέχη της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΒΡΕΙΤΕ στο ekpedeftikos.com ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ σε σχολεία. Επικοινωνήστε για πληροφορίες με τα στελέχη της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ.

 

Η ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θα είναι στη διάθεση των συναδέλφων σε όλες τις πόλεις για στήριξη σε ερωτήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να μιλήσετε με τους συναδέλφους/συναδέλφισσες:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ :

Λοϊζος Γιάσουμας (99487926), Φίλιος Φυλακτού (99442616)

ΛΕΜΕΣΟΣ:

Παντελή Μάριος (99547890), Πάμπος Παπαδόπουλος (99450738)

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Αντώνης Τινής (99406660), Λούκας Τσούκκας (99432148)

ΠΑΦΟΣ

Κατερίνα Δημητρίου (99585535),Γεώργιος Γεωργίου (99792087)

ΛΑΡΝΑΚΑ

Βασούλα Κούλα (99527993), Μάκης Αλαμπρίτης (99497974)

ΜΟΡΦΟΥ

Ανδρέας Τσολάκκης (99492356), Ανδρέας Γεωργίου (99413888)

 Τοποθετήσεις και μετακινήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών για τη σχολική χρονιά 2013-2014

 

Πιο κάτω επισυνάπτονται τα έντυπα που αφορούν στις τοποθετήσεις και μετακινήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής, Προδημοτικής & Ειδικής Εκπαίδευσης, για τη σχολική χρονιά 2013-2014. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρωθούν από εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

Α) Μετατίθενται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας σε κοινότητες/ δήμους με δύο ή περισσότερα σχολεία.

Β) Επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο σχολείο σε κοινότητες/ δήμους με δύο ή περισσότερα σχολεία.

Γ) Έχουν συμπληρώσει έξι χρόνια στο ίδιο σχολείο.

 

Τα έντυπα θα πρέπει να συμπληρώνονται μετά τις πρώτες μεταθέσεις και μετά από κάθε σειρά μεταθέσεων της ΕΕΥ, με βάση τα πιο κάτω που αναφέρονται στη συμφωνία που έχει γίνει με την ΠΟΕΔ:

1. Οι εκπαιδευτικοί που έτυχαν ή θα τύχουν μετάθεσης από την ΕΕΥ πριν από τις 16 Ιουνίου 2013 ή συμπληρώνουν με το τέλος της σχολικής χρονιάς 2011-2012 έξι χρόνια στο ίδιο σχολείο, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται να ζητήσουν μετακίνηση θα πρέπει να υποβάλουν το σχετικό έντυπο μέχρι τις 21 Ιουνίου 2013.

2. Για μεταθέσεις/διορισμούς που θα ανακοινωθούν από την ΕΕΥ από τις 16 Ιουνίου 2013 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013, τα έντυπα τοποθετήσεων/μετακινήσεων θα υποβληθούν στο Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημέρα της δημοσίευσής τους στον τύπο.

3. Για μεταθέσεις/διορισμούς που θα ανακοινωθούν από την ΕΕΥ από την 1η Αυγούστου 2012 μέχρι τις 15 Αυγούστου 2013 τα έντυπα θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών.

4. Για μεταθέσεις/διορισμούς που θα ανακοινωθούν μετά τις 15 Αυγούστου 2013, τα έντυπα να υποβληθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Νοείται ότι σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις (απουσία στο εξωτερικό, ασθένεια κτλ.) ο εκπαιδευτικός δικαιούται να υποβάλει το έντυπο μέσω εκπροσώπου του. Για τις μεταθέσεις που θα ανακοινωθούν μέχρι τις 10 Αυγούστου 2013, ο εκπαιδευτικός, για τους ίδιους σοβαρούς λόγους, δικαιούται να υποβάλει το έντυπο εκπρόθεσμα για περίοδο 2 εργάσιμων ημερών.

Η μη υποβολή από τον εκπαιδευτικό του σχετικού έντυπου τοποθέτησης ή μετακίνησης ερμηνεύεται και ισοδυναμεί με τη μη ύπαρξη συγκεκριμένων προτιμήσεων.

 

Ενστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις για την απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για τοποθέτηση ή μετακίνηση εκπαιδευτικού πρέπει να υποβάλλονται εντός 2 ημερών από τη δημοσίευση στον τύπο.

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να παραδίδονται στα Επαρχιακά Γραφεία  Παιδείας διά χειρός ή να αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο.

 

Έντυπα

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.pdf

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τοποθετήσεις και Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.pdf

Τοποθετήσεις και Μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Εκπαίδευσης σε Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης - Γενικές ρυθμίσεις.pdf

 

ΠΑΦΟΣ.pdf

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΥΠΑΙΘΡΟΣ.pdf

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ.pdf

ΛΕΜΕΣΟΣ.pdf

ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ.pdf

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΦΟΣ

Επαρχιακο ΠΑΦΟΥ Ανακοίνωση Μετακινησεων Δημοτικης.pdf

ΑΙΤΗΣΗ 1 Μετακινήσεις δασκάλων Πόλη Πάφου .doc

ΑΙΤΗΣΗ 2 Μετακινήσεις ύπαιθρος Πάφου.doc

ΑΙΤΗΣΗ 3 Τοποθετήσεις δασκάλων Πόλη Πάφου .doc

ΑΙΤΗΣΗ 4 Τοποθετήσεις ύπαιθρος Πάφου.doc

ΑΙΤΗΣΗ 5 ΜετακινήσειςΤοποθετήσεις νηπιαγωγών Πάφου .doc

 

ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Επαρχιακο ΑΜΜ_ΛΑΡΝΑΚΑΣ Ανακοίνωση Μετακινησεων.pdf

Επαρχιακο ΑΜΜ_ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΗ για ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

Επαρχιακο ΑΜΜ_ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΗ για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

 

ΛΕΜΕΣΟΣ

Επαρχιακο Λεμεσού Ανακοίνωση Μετακινησεων Δημοτικής.pdf

Επαρχιακο Λεμεσού ΑΙΤΗΣΗ Μετακινησεων Δημοτικης.pdf

Επαρχιακο Λεμεσού ΑΙΤΗΣΗ Μετακινησεων Προδημοτικης.pdf

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Επαρχιακο Λευκωσίας Ανακοίνωση Μετακινησεων.pdf

1 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

2 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

3 Β.Δ. ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

4 Β.Δ. ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

7 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

8 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

9 Β.Δ. ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

10 Β.Δ. ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

11 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

12 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β.Δ. ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β.Δ. ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΛΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

 

6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β.Δ. ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β.Δ. ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.pdf

12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ.pdf

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
  •                                            com2go      padedprotoporia@mail.com     Ekpedeftikos.com     All rights reseved.     2002-2013       xtenzio