ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ: Αιτήσεις μέχρι 31/12/2012 & Αιτήσεις για ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 μέχρι τις 21/01/2013ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ: Αιτήσεις μέχρι 31/12/2012 & Αιτήσεις για ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 μέχρι τις 21/01/2013

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2012, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση (2 θέσεις)

- Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις)

- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση)

(36 θέσεις)

- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (42 θέσεις)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (1 θέση)

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)

(21 θέσεις)

- Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (41 θέσεις)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 14 μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τις 1μ.μ..

Ύστερα από τη δημοσίευση, στις 4.3.2011, του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2011 (Ν.24(Ι)/2011), καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου εντός της πιο πάνω προθεσμίας.

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 μέχρι τις 1.00 μ.μ. της Δευτέρας, 21 Ιανουαρίου 2013

1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν ένα από τα πιο κάτω έντυπα, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy:

1.1 Έντυπο ΕΕΥ11 – Αίτηση μετάθεσης

1.2 Έντυπο ΕΕΥ12 – Αίτηση μη μετάθεσης.

Η υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων, από όλους ανεξαίρετα τους μόνιμους ή μόνιμους επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς, είναι υποχρεωτική. Αίτηση πρέπει να υποβληθεί και από όσους απουσιάζουν τη φετινή σχολική χρονιά και προτίθενται να εργαστούν κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014.

Οι εκπαιδευτικοί, μετά την ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού εντύπου ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12 στην ΕΕΥ, θα παραδίδουν, για σκοπούς ελέγχου, το απόκομμα-απόδειξη της ηλεκτρονικής αποστολής στο Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε δύο ή περισσότερα σχολεία, θα παραδίδουν το απόκομμα-απόδειξη στο Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετούν τις περισσότερες περιόδους και, στην περίπτωση που οι περίοδοι είναι οι ίδιες, στο σχολείο που ανήκουν.

2. Έντυπο ΕΕΥ13 – Αίτηση μετάθεσης ή μη μετάθεσης για ειδικούς λόγους

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα επικαλεστούν ειδικούς λόγους για μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, πέρα από την υποβολή των εντύπων ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12, θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕΥ και το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία. Το έντυπο ΕΕΥ13, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής, στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία. Τονίζεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα εξετάζει λόγους υγείας μόνο μετά από έκθεση Ιατροσυμβουλίου.

Πατήστε εδώ για την αίτησή σας για ειδικούς λόγους

Ειδικοί λόγοι για μετάθεση ή μη μετάθεση είναι:

2.1 Προσωπικοί λόγοι υγείας

2.2 Λόγοι υγείας συζύγου

2.3 Λόγοι υγείας εξαρτωμένων

2.4 Εγκυμοσύνη

2.5 Βρέφος κάτω των 12 μηνών (στις 31.8.2013)

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ13 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

 

3. Έντυπο ΕΕΥ02 – Δήλωση/Αλλαγή Προσωπικών Στοιχείων

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν μονάδες μετάθεσης για διάφορους λόγους, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΕΕΥ02, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι λόγοι που μπορούν να επικαλεστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν είναι:

Λόγοι Δικαιολογητικά

3.1 Σύναψη γάμου Πιστοποιητικό γάμου ή αντίγραφο

3.2 Γέννηση τέκνου Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο

Μόνο για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης:

3.3 Παιδιά-φοιτητές ή και στρατιώτες, Πιστοποιητικό φοίτησης ή που συμπλήρωσαν το 20ο έτος και υπηρεσίας στην Ε.Φ. δεν θα έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.8.2013

Το έντυπο ΕΕΥ02, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά στο Γραφείο της Επιτροπής, στη διεύθυνση: Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία.

Εκπαιδευτικός που δεν υποβάλλει απαιτούμενο δικαιολογητικό, εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα πιστώνεται με τις αντίστοιχες μονάδες.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ02 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

4. Έντυπο ΕΕΥ02 – Αίτηση αλλαγής έδρας.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν αλλαγή έδρας, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στο Γραφείο της ΕΕΥ, μαζί με το έντυπο ΕΕΥ02, τα πιο κάτω δικαιολογητικά, στα οποία να φαίνεται η νέα διεύθυνση κατοικίας τους:

4.1 Βεβαίωση κοινοτάρχη και

4.2 Λογαριασμό σταθερού τηλεφώνου ή ρεύματος ή υδατοπρομήθειας.

Σημειώνεται ότι, αν οι πιο πάνω λογαριασμοί είναι στο όνομα του/της συζύγου, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαραγάγουν το έντυπο ΕΕΥ02 από την ιστοσελίδα της Επιτροπής.

 

5. Όλα τα έντυπα/αιτήσεις ΕΕΥ11, ΕΕΥ12, ΕΕΥ13, ΕΕΥ02 υποβάλλονται μόνο από:

5.1 Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση

5.2 Εκπαιδευτικούς που κατέχουν μόνιμη θέση επί δοκιμασία

6. Όλα τα έντυπα/αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΕΥ το αργότερο μέχρι τις 1.00 μ.μ. της Δευτέρας, 21 Ιανουαρίου 2013. Δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.

7. Οι έγκυες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως την ΕΕΥ, και όχι αργότερα από τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης τους, για την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, αποστέλλοντας σχετική ιατρική βεβαίωση.

8. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υπηρετήσουν σε υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο θα πρέπει να το δηλώσουν στο σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (ΕΕΥ11 ή ΕΕΥ12).

9. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να φέρουν σε γνώση των εκπαιδευτικών τα πιο πάνω.

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά από τις 21 Ιανουαρίου 2013, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ.

Πατήστε εδώ για την αίτησή σας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
  •                                            com2go      padedprotoporia@mail.com     Ekpedeftikos.com     All rights reseved.     2002-2013       xtenzio