ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:Έκοψαν μισθούς από έγκυο εκπαιδευτικό... Δυσμενή μεταχείριση επισημαίνει στην έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως 14/10/2012ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΈκοψαν μισθούς από έγκυο εκπαιδευτικό... Δυσμενή μεταχείριση επισημαίνει στην έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως 14/10/2012

 

Τέσσερις μήνες προτού γεννήσει, μια εκπαιδευτικός απουσίαζε από τα καθήκοντά της, στη βάση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών που της χορηγούσε ο γιατρός της, για προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, το Ιατροσυμβούλιο το οποίο συνεδρίασε τρεις μήνες μετά τον τοκετό και περίπου εφτά μήνες αφότου είχε υποβάλει την πρώτη αίτηση για άδεια, αποφάσισε να της παραχωρήσει μόνο 32 μέρες (!). Ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε αποκοπή των απολαβών που είχε, ήδη, λάβει. Το όλο θέμα εξέτασε η Επίτροπος Διοικήσεως, μετά από καταγγελία της επηρεαζόμενης εκπαιδευτικού και αφού ολοκλήρωσε τη σχετική μελέτη, η Ελίζα Σαββίδου κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Η καθυστέρηση υποβολής αίτησης για άδεια ασθενείας πέραν των 42 ημερών ή η καθυστέρηση του Υπουργείου Παιδείας να προωθήσει την αίτηση στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών για να τεθεί ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου, εφόσον η σύστασή του είναι προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας, δεν επιτρέπεται ή δικαιολογείται, επειδή, μπορεί να έχει συνέπειες είτε σε βάρος του εκπαιδευτικού είτε του Δημοσίου ως εργοδότη.

Όταν εξαιτίας καθυστέρησης, για οποιονδήποτε λόγο, ο εκπαιδευτικός καλείται στο Ιατροσυμβούλιο για εξέταση μετά τη χρονική περίοδο που αδυνατούσε να εκτελέσει τα καθήκοντα της θέσης του, εξυπακούεται ότι το Ιατροσυμβούλιο είναι ανέφικτο να καταλήξει σε σύσταση που θα βασίζεται σε διάγνωση βάσει της κατάστασης της υγείας του στο χρόνο για τον οποίο ζήτησε την άδεια.

Με την πρακτική διαμόρφωσης της σύστασης στη βάση ιατρικών πιστοποιητικών ή αποτελεσμάτων εξετάσεων που πιθανόν να προσκομίσει ο εκπαιδευτικός, έστω και αν πρόκειται για θετική σύσταση, ο ρόλος του Ιατροσυμβουλίου υποβαθμίζεται, αφού περιορίζεται στην επικύρωση των εν λόγω πιστοποιητικών ή αποτελεσμάτων.

Αν η σύσταση είναι αρνητική, πολύ πιθανόν να αμφισβητηθεί με έρεισμα τα ιατρικά πιστοποιητικά ή και τα αποτελέσματα εξετάσεων, ιδιαίτερα αν δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, δηλ. δεν περιλαμβάνει εκτενώς τους λόγους που κατά την κρίση του Ιατροσυμβουλίου δε δικαιολογούσαν τη θετική του σύσταση.

Σε σχέση με την περίπτωση της καταγγέλλουσας, το Ιατροσυμβούλιο αντιμετώπισε την περίοδο από 21 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2011, ως ενιαία/συνολική περίοδο αιτούμενης άδειας, αφού, όπως ανέφερε στη σύστασή του, την έκρινε μεγάλη για το λόγο που ζητήθηκε. Όμως, η καταγγέλλουσα δεν ζήτησε εξ αρχής άδεια για την εν λόγω περίοδο, αλλά σταδιακά, με ξεχωριστή αίτησή της για κάθε διαφορετική χρονική περίοδο και σε σχέση με την κατάσταση της υγείας της στον ουσιώδη χρόνο που την υπέβαλλε.

Ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου κλήθηκε τρεις μήνες μετά τον τοκετό και εφτά περίπου μήνες αφότου είχε υποβάλει την πρώτη αίτησή της για άδεια. Εξαιτίας της εν λόγω καθυστέρησης, η καταγγέλλουσα στερήθηκε του δικαιώματός της για διάγνωση από το Ιατροσυμβούλιο βάσει της πραγματικής κατάστασης της υγείας της.

Το ενδεχόμενο αρνητικής σύστασης για οποιαδήποτε χρονική περίοδο της συνολικής, από 21 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2011, δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Όμως, τέτοια σύσταση θα ήταν επίκαιρη, δηλ. θα είχε ως βάση της τη διάγνωση του Ιατροσυμβουλίου για την πραγματική κατάσταση της υγείας της καταγγέλλουσας την περίοδο που ζήτησε την άδεια.

Επίσης, ενώ δεν αγνοείται το γεγονός ότι η καταγγέλλουσα δεν προσκόμισε στο Ιατροσυμβούλιο τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων που της ζήτησε κατά την επανεξέταση της περίπτωσής της, το Ιατροσυμβούλιο στη σύστασή του δεν αναφέρθηκε στους λόγους που έκρινε ότι ήταν πολύς ο χρόνος άδειας που ζητήθηκε για τον λόγο που ζητήθηκε και ως αποτέλεσμα είναι άγνωστα τα πραγματικά δεδομένα βάσει των οποίων κατέληξε σ’ αυτό το συμπέρασμα. Το δε Υπουργείο, παρά την παράλειψη του Ιατροσυμβουλίου να αιτιολογήσει τη σύστασή του, την αποδέχθηκε και η απόφασή του να μη χορηγήσει την άδεια στην καταγγέλλουσα είναι εξίσου αναιτιολόγητη.

Η δε καταγγέλλουσα, λόγω της αναιτιολόγητης σύστασης και απόφασης των εμπλεκόμενων αρχών στερήθηκε των απολαβών της για την περίοδο από 21 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2011. Αυτό το αποτέλεσμα, υπό τις περιστάσεις που προέκυψε σε βάρος της καταγγέλλουσας, συνιστά, δυνάμει των διατάξεων του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, δυσμενή μεταχείρισή της, η οποία σχετίζεται με ασθένεια οφειλόμενη στην εγκυμοσύνη της.

Το ιστορικό

Η παραπονούμενη είναι εκπαιδευτικός και της παραχωρήθηκε άδεια ασθενείας 42 ημερών εξαιτίας προβλημάτων υγείας κατά την εγκυμοσύνη. Στη συνέχεια ζήτησε περαιτέρω άδεια για τον ίδιο λόγο, από μήνα σε μήνα, στη βάση ιατρικών πιστοποιητικών τα οποία υπέβαλλα στο σχολείο που ήταν τοποθετημένη. Η άδεια που ζήτησε αφορούσε συνολικά την περίοδο από 20 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2011.

Γέννησε στις 28 Φεβρουαρίου 2011, όμως ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου κλήθηκε για εξέταση στις 9 Μαΐου. Το Ιατροσυμβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει: «…Μόνο ο πρώτος μήνας 20/10/10 - 20/11/10 εγκρίνεται λόγω πρόωρων συσπάσεων και το Ιατροσυμβούλιο θεωρεί ότι είναι πολύς ο χρόνος που της εδόθη για τις πρόωρες συσπάσεις. Ως εκ τούτου το υπόλοιπο της άδειας από 21/11/10 - 18/2/11 δεν εγκρίνεται. Κατά τη γνώμη μας, αυτή είναι ανίκανη στο στάδιο αυτό να εκτελεί τα καθήκοντά της, αλλά υπάρχει δικαιολογημένη πιθανότητα ανάρρωσης. Γι’ αυτό, συστήνουμε όπως της παραχωρηθεί 32 μέρες άδεια ασθενείας από 20/10/10 - 20/11/10…».

Το Υπουργείο αποδέχτηκε τη σύσταση του Ιατροσυμβουλίου, απέρριψε την άδεια ασθενείας που ζήτησε η καταγγέλλουσα για την περίοδο από 21 Νοεμβρίου 2010 μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2011 και γι’ αυτό το λόγο ζήτησε από το λογιστήριο των αποκοπή των απολαβών της για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η παραπονούμενη διαμαρτυρήθηκε γραπτώς για την απόφαση υποστηρίζοντας ότι, καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχε συσπάσεις και αιμορραγίες και ότι, αρχικά υπήρχε κίνδυνος αποβολής και αργότερα πρόωρου τοκετού, ενώ επεσήμανε ότι το Ιατροσυμβούλιο την εξέτασε μετά τον τοκετό. Υπέβαλε το ερώτημα γιατί δεν κλήθηκε ενώπιόν του έγκαιρα για να εξακριβώσει αν ήταν σε θέση να εργαστεί ή όχι.

Τι προνοεί ο νόμος

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ της η Επίτροπος καταγράφει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες ασθενείας των εκπαιδευτικών.

Άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές μπορεί να παραχωρηθεί σε εκπαιδευτικό, βάσει πιστοποιητικού από αρμόδιο ιατρικό λειτουργό, μέχρι 42 μέρες σε κάθε σχολικό έτος.

Αν ο εκπαιδευτικός λάβει όλη την πιο πάνω άδεια ασθενείας που δικαιούται μέσα στο ίδιο σχολικό έτος και εξακολουθεί να αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα της θέσης του, λόγω ασθένειας, ο διευθυντής του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης, ζητά γραπτώς από τον διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών να ορίσει Ιατροσυμβούλιο από αρμόδιους κυβερνητικούς γιατρούς για να εξετάσει τον εκπαιδευτικό. Αν το Ιατροσυμβούλιο συστήσει τη χορήγηση και άλλης άδειας, η απουσία του εκπαιδευτικού λογίζεται αρχικά ως παράταση της άδειας ασθενείας με πλήρεις απολαβές για περίοδο μέχρι έξι μήνες. ?Εφόσον η χορήγηση της άδειας εξαρτάται από τη σύσταση του Ιατροσυμβουλίου, αν είναι αρνητική, χρειάζεται να αιτιολογηθεί από το Ιατροσυμβούλιο, για να γνωρίζει η αρμόδια Αρχή το λόγο για τον οποίο θα απορρίψει την αίτηση, να ενημερώσει τον αιτητή και παράλληλα να είναι εφικτός ο έλεγχος της νομιμότητας της απόφασής της. Η μορφή και η έκταση της επιβαλλόμενης αιτιολογίας ποικίλλουν και εξαρτώνται από το αντικείμενο της απόφασης και τις συνθήκες που την αφορούν.

Σε σχέση με τις έγκυες εργαζόμενες, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, που αποβλέπουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και γι’ αυτούς τους σκοπούς επιβάλλουν την προστασία των εγκύων για να μην καθίσταται, λόγω της εγκυμοσύνης τους, μειονεκτική η θέση τους στην αγορά εργασίας.

Για τη διασφάλιση της προστασίας των εγκύων εργαζόμενων, η έννοια διάκριση λόγω φύλου, άμεση ή έμμεση, περιλαμβάνει και οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση γυναίκας που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη της ή με ασθένεια που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.

Οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, επομένως και η δυσμενής μεταχείριση γυναίκας που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη της ή με ασθένεια που οφείλεται στην εγκυμοσύνη, απαγορεύονται. Η απαγόρευση αφορά ιδίως, μεταξύ άλλων, τις άδειες με απολαβές για οποιανδήποτε αιτία καθώς και οποιανδήποτε σχετική πρακτική.

 

"Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ" Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Σελίδα: 22

http://www.philenews.com/digital/PrintForm.aspx?nid=5292075

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους
  •                                            com2go      padedprotoporia@mail.com     Ekpedeftikos.com     All rights reseved.     2002-2013       xtenzio