ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:Γενικά

Οι μόνιμοι επί δοκιμασία εκπαιδευτικοί αξιολογούνται με εξαμηνιαίες εκθέσεις από τον οικείο επιθεωρητή.  Όταν συμπληρωθούν οι τέσσερις εξαμηνιαίες εκθέσεις το διορισμό με δοκιμασία ακολουθεί ο μόνιμος διορισμός. 

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με λιγότερα από 12 έτη υπηρεσίας τυγχάνουν περιγραφικής αξιολόγησης από τον οικείο επιθεωρητή ανά τριετία. Στο 12ο έτος υπηρεσίας τους οι εκπαιδευτικοί έχουν την πρώτη τους αριθμητική αξιολόγηση, στο 13ο τη δεύτερη, τις επόμενες αριθμητικές αξιολογήσεις ανά διετία μέχρι το 25ο έτος υπηρεσίας και έπειτα ανά τριετία.    Επίσης κάθε χρόνο για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (και τους επί δοκιμασία) συντάσσει έκθεση ο διευθυντής του σχολείου στο οποίο υπηρετούν, η οποία μπαίνει στον Ατομικό Φάκελο του εκπαιδευτικού.

Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να γνωρίζει τη βαθμολογία του.  Οι βαθμολογίες πρέπει να ζητούνται με γραπτή επιστολή από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.  Οι ενστάσεις για τις βαθμολογίες πρέπει να υποβάλλονται προς το Γενικό Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε δύο αντίτυπα, μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση της βαθμολογίας.

Η ένσταση θα πρέπει να επικεντρώνεται σε έναν από τους τέσσερις τομείς στους οποίους αξιολογείται ο δάσκαλος.  Οι τέσσερις αυτοί τομείς αναλύονται στη συνέχεια.  Είναι σημαντικό κατά τη συγγραφή της ένστασης να παρατίθενται όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία που να ενισχύουν εκείνα που θέλει να προβάλει ο εκπαιδευτικός, ενώ θα πρέπει να δίνεται σημασία στην προβολή στοιχείων που τυχόν δεν είχαν ληφθεί υπόψη από τον αξιολογητή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους